Krótka historia Internetu

Lipiec 2, 2015 Blog, Internet Brak komentarzy

Aby rozpocząć  dyskusję na temat Internetu, trzeba najpierw się dowiedzieć, skąd on się wziął. Okazuje się bowiem, że jego historia wcale nie jest tak długa, jakby mogło się wydawać. Dzisiaj zapraszam Was do przeczytania krótkiego tekstu o historii sieci www. Wiem, że to banały, ale zaczyna się od rzeczy najłatwiejszych.

1. Definicje Internetu

Według encyklopedii PWN:”Internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa, łącząca lokalne sieci, korzystające z pakietowego protokołu komunikacyjnego TCP/IP, mająca jednolite zasady adresowania i nazywania węzłów (komputerów włączonych do sieci) oraz protokoły udostępniania informacji”[1]. Z kolei portal Wiedza24h.pl podaje następującą definicję: „Internet jest rozległą siecią komputerową, łączącą ze sobą miliony komputerów. Stanowi szybki i skuteczny sposób rozsyłania informacji po całym świecie. Aby włączyć się do Internetu trzeba dysponować komputerem wyposażonym w modem i przyłączonym do sieci telefonicznej. Za jego pomocą można przesyłać wiadomości do innych użytkowników, uczestniczyć w elektronicznych dyskusjach, przesyłać pliki komputerowe, a także odnajdywać informacje dotyczące przeróżnych zagadnień”[2]. Walery Pisarek napisał o Internecie, że jest to „sieć komputerowa używana do wspólnego protokołu i łącząca ogromną liczbę lokalnych sieci i indywidualnych komputerów w globalną pajęczynę”[3].

Z tych trzech definicji można napisać jedną, bardzo uproszczoną. Internet to ogólnoświatowa sieć wymiany danych, do której dostęp jest otwarty i nieograniczony.

2. Historia Internetu

Internet narodził się 29 października 1969 roku w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tego dnia odbyła się pierwsza próba transmisji danych przez sieć ARPANET. Odbyła się ona między Uniwersytetem Kalifornijskim w Los Angeles, a ośrodkiem naukowym Stanford Research Institute. Sieć została stworzona przez organizację o nazwie ARPA (Advanced Research Projects Agency), która w Pentagonie zajmowała się projektami badawczymi wspieranymi przez wojsko i na swoim koncie miała między innymi lądowanie człowieka na księżycu. W pracach nad siecią brało udział kilkudziesięciu ekspertów. Jednym z nich był Paul Baran, który w 1966 roku przygotował raport o nazwie „Marketing w roku 2000”. Przedstawił on w nim wirtualne sklepy, w których klienci będą mogli wymieniać się opiniami na temat zakupionych produktów. Wiele osób wyśmiało ten pomysł. Dzisiaj zakupy w Internecie już nikogo nie dziwią.

Początkowo sieć ARPANET łączyła cztery komputery umiejscowione w czterech amerykańskich uniwersytetach. Projekt był finansowany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie wojsko chciało stworzyć sieć, w której żaden z komputerów nie byłby nadrzędny, a więc uszkodzenie któregokolwiek nie przerywałoby pracy systemu. Do tej pory wszystkie sieci opierały się na jednym komputerze głównym, którego uszkodzenie blokowało pracę całego systemu. Departament Obrony USA zdał sobie sprawę z tego, że w przypadku wojny jednym z pierwszych celów przeciwnika stanie się właśnie ten komputer. Dlatego też zrodził się pomysł stworzenia ARPANET.

Dnia 29 października 1969 roku po raz pierwszy udało się przesłać dwie litery, po czym cały system się zawiesił. To właśnie ten dzień uznaje się za początek Internetu, choć nie w takiej formie, w jakie znamy go dzisiaj.

Kolejnym ważnym krokiem w historii Internetu było stworzenie poczty e-mail

W 1971 roku inżynier Ray Tomlinson napisał pierwszy program, który pozwalał na przesyłanie wiadomości między komputerami należącymi do sieci ARPANET. Chcąc sprawdzić, czy jego aplikacja działa, przesłał on maila do swojego kolegi siedzącego obok niego. Kiedy Tomlinson zauważył, że napisany przez niego program działa, powiedział do swojego współpracownika: „Tylko cicho… Nikomu nic nie mów”[4], ponieważ w tym momencie mieli oni pracować nad czymś zupełnie innym. Znany już na całym świecie znaczek @ miał odróżniać listy lokalne od rozsyłanych po sieci ARPANET. Dzisiaj wykorzystuje się go do rozdzielenia nazwy użytkownika od nazwy serwera, na którym założył on konto e-mail.

Po raz pierwszy ARPANET został publicznie zaprezentowany w październiku 1972 roku na Międzynarodowej Konferencji Łączności Komputerowej (ICCC) w Waszyngtonie. Prezentacja okazała się sporym sukcesem, dzięki czemu powołana zostaje Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Sieci (INWG). W 1973 roku do ARPANET-u zostają podłączone dwa pierwsze komputery spoza Stanów Zjednoczonych – w Norwegii i Wielkiej Brytanii.

ARPANET (1974 rok)

Kolejne ważne daty w historii Internetu to rok 1975 kiedy to powstaje pierwszy komputer osobisty (PC – persona lcomputer) oraz pierwsza e-mailowa skrzynka dyskusyjna. Została ona założona przez Steve’a Walkera. W 1979 roku Kevin MacKanzie po raz pierwszy używa emotikonu, a dokładnie mówiąc – uśmieszku. Jednocześnie objaśnia jego znaczenie i proponuje korzystanie z tego typu znaków w celu obrazowania emocji. W tym samym roku Tom Truscott i James Ellis z Uniwersytetu Duke oraz Steve Bellovin z Uniwersytetu Północnej Karoliny tworzą system o nazwie USENET. Umożliwia on przesyłanie wiadomości w grupach dyskusyjnych. Początkowo był on jednak dostępny tylko dla wąskiego grona naukowców.

Do ogromnego przełomu doszło 1 stycznia 1983 roku

Dzień ten uważa się za datę narodzin Internetu w jego dzisiejszej formie. To właśnie wtedy sieć ARPANET przechodzi z dotychczasowego protokołu NCP (Network Control Protocol) na protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), z którego korzystamy do dnia dzisiejszego. Dotychczasowe rozwiązanie ograniczało rozwój sieci, więc postanowiono je zastąpić nowym protokołem. W tym czasie sieć została podzielona na dwie części – wojskową o nazwie MILNET oraz akademicką, która zachowała dotychczasowe nazewnictwo, czyli ARPANET. Obie sieci były ze sobą połączone i bez problemu mogły się ze sobą komunikować. Z czasem, aby opisać obie je razem, zaczęto wykorzystywać jeden z elementów rozszerzenia skrótu TCP/IP. Właśnie stąd wzięła się znana na całym świecie nazwa Internet.

W połowie lat 80-tych do Internetu było podłączonych zaledwie 2 tysiące komputerów. W roku 1988 liczba ta wzrosła do około 60 tysięcy. Około 10% z nich zostaje zablokowanych przez pierwszy atak wirusa komputerowego. W związku z tym do życia zostaje powołany zespół CERT (Computer Emergency Response Team), który ma się zająć monitorowaniem zagrożeń w sieci i skuteczną ochroną przeciwko nimi. Również w 1988 roku powstaje IRC – program przypominający dzisiejsze komunikatory, służące do prowadzenia rozmów internetowych.

W 1990 roku doszło do oficjalnej likwidacji ARPANET. Jej role przejmuje wiele sieci tworzących Internet. 17 sierpnia 1991 roku dostęp do ogólnoświatowej sieci uzyskuje Polska. Jako pierwszy zostaje podłączony Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Dwa lata później, czyli w 1992 roku, powstaje ISOC (Internet Society), międzynarodowe stowarzyszenie użytkowników Internetu, które zostaje oficjalnym reprezentantem społeczności internetowej. ISOC propaguje rozwój Internetu i społeczeństwa internetowego. Działa w 150 krajach i regionach świata.

Kolejnym ważnym rokiem w historii Internetu jest rok 1993. Wtedy też powstaje pierwsza graficzna przeglądarka WWW, stworzona przez inżyniera Tima Bernersa-Lee. Może ona wyświetlać ilustracje w treści dokumentu. Jej pomysłodawca i jednocześnie twórca nazywa ją Mosaic. Z czasem jeden ze współpracowników Bernersa-Lee – Marc Anderssen, tworzy Netscape Navigator, z którego zaczyna korzystać około 90% użytkowników Internetu. Dzieje się tak do czasu wprowadzenia znanej na całym świecie przeglądarki Microsoftu o nazwie Internet Explorer. Z czasem i ona traci swoją popularność na rzecz takich programów, jak chociażby Mozilla Firefox czy też Google Chrome.

Kolejne lata to już bardzo dynamiczny rozwój Internetu

Powstają pierwsze katalogi stron internetowych. Pod koniec 1995 roku rusza pierwsza wyszukiwarka internetowa – AltaVista. Klasyfikuje ona strony internetowe na podstawie częstotliwości występowania na nich danego słowa. Z czasem doprowadziło to do wielu nadużyć co okazało się nie lada problemem. Wtedy też dwaj doktoranci Uniwersytetu Stanford: Larry Page i SergeyBrin wpadają na pomysł, żeby strony internetowe indeksować nie po ilości, ale po jakości. Według ich założenia wystarczyło zebrać wszystkie odnośniki na stronach WWW i zobaczyć, dokąd prowadzą one najczęściej. Jeśli użytkownicy do jakiejś strony odnoszą się często, to musi być ona wysokiej jakości, więc powinna zostać zaindeksowana wyżej niż inne. Jednak napotkali oni na spory problem – sprawdzenie całej sieci wymagało ogromnej mocy obliczeniowej. Niestety nie dysponowali oni zbyt dużymi środkami finansowymi. Dlatego też wpadli na pomysł zainspirowany klockami Lego. Zamiast kupować jeden strasznie drogi komputer, postanowili połączyć ze sobą dużo małych komputerów.

Google (1998 rok)

Pierwsza wersja wyszukiwarki powstała w sypialni Page’a. Kiedy twórcy przekonali się, że wymyślony przez nich system naprawdę działa, zdecydowali się sprzedać swój pomysł. Jednak nikt nie chciał go kupić. Z czasem udało im się zdobyć odpowiednie wsparcie. Wtedy też wymyślili nazwę wyszukiwarki – Google, od słowa „googol”, które oznacza ogromną liczbę – jedynkę ze stu zerami. System indeksowania stron internetowych otrzymał nazwę PageRank, co w wolnym tłumaczeniu oznacza ranking strony. Co ciekawe, nazwa ta nie została wymyślona w związku ze stronami internetowymi. Pochodzi ona od nazwiska Larry’ego Page’a.

Firma Google rozpoczęła swoją działalność 7 września 1998 roku. Witryna była odwiedzana codziennie przez 10 tys. osób. Rok późnej było to już pół miliona dziennie, a po kolejnych sześciu miesiącach już trzy miliony użytkowników każdego dnia. Dzisiaj, w samej tylko Polsce, strona Google.pl ma 16,8 milionów realnych użytkowników[5](użytkownik, który wykonał w danym miesiącu co najmniej jedną odsłonę[6]).

W 2012 roku Google to już nie tylko wyszukiwarka stron internetowych have a peek at this web-site. To wielkie przedsiębiorstwo, do którego należą takie serwisy, jak chociażby Google Maps (nawigacja i lokalizator), Gmail (poczta internetowa) czy też serwis społecznościowy Google+. Firma stworzyła także otwarty system operacyjny Google Android, który jest wykorzystywany w wielu dzisiejszych urządzeniach – telefonach komórkowych, tabletach i wszelkiego rodzaju komputerach.

Dzisiaj Larry Page i SergeyBrin należą do najbogatszych ludzi na świecie.


[1]http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3915155/internet.html
[2]http://www.wiedza24h.pl/pojecie/164/internet_definicja.html
[3] Red. W. Pisarek, Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006, s. 84
[4] Red. Grażyna Habrajska i Joanna Mikosz, Dziennikarstwo internetowe – teoria i praktyka, Łódź 2010, s. 11
[5] Raport Internet Standard, Internet 2K12, http://www.internetstandard.pl/news/381369/Internet.Standard.prezentuje.raport.adStandard.2012.html, s. 38
[6] http://reklama.o2.pl/slownik.html#ru

Napisane przez Damian Jaroszewski